Sympozium Nutriční akademie

Vážení,

S ohledem na současnou situaci s coronavirem a z pohledu omezení rizika nákazy jsme nuceni přeložit termín konání Nutriční akademie – setkání sester zabývajících se DPV.

Akce se z původního termínu 16.-17.10. 2020 přesouvá na začátek roku 2021. Náhradní termín je stanoven na 19. – 20. 3. 2021, místo konání zůstává  (Brno, hotel Atlantis).

Doufáme, že tyto důvody pochopíte a těšíme se na setkání později.

Vážení,
srdečně si Vás dovolujeme pozvat na odborné sympozium pořádané společností BAXTER CZECH spol. s r.o.. Konference je garantovaná Českou asociací sester.

Pořadatel

Organizátor

Rámcový program Sympozia

Registrace Sympozium Nutriční akademie

Místo konání Sympozia Nutriční akademie, Atlantis hotel, Brána 177, 664 34 Rozdrojovice .

Kontaktní informace na pořádající agenturu:

Forinel Trading SE, Na hlídce 1329/22, 130 00 Praha 3, www.forinel.eu

Veronika Slámová, veronika.slamova@forinel.eu, tel.: +420 733 768 059