Sympozium Nutriční akademie

náhradní termín je stanoven  16. – 17. 10. 2020

Vážení,
srdečně si Vás dovolujeme pozvat na odborné sympozium pořádané společností BAXTER CZECH spol. s r.o.. Konference je garantovaná Českou asociací sester.

Pořadatel

Organizátor

Rámcový program Sympozia

Registrace Sympozium Nutriční akademie

Místo konání Sympozia Nutriční akademie, Atlantis hotel, Brána 177, 664 34 Rozdrojovice .

Kontaktní informace na pořádající agenturu:

Forinel Trading SE, Na hlídce 1329/22, 130 00 Praha 3, www.forinel.eu

Veronika Slámová, veronika.slamova@forinel.eu, tel.: +420 733 768 059